Ивайло Найденов за 3e-news: Нужна е държавна и европейска помощ в подкрепа на декарбонизация на индустрията

Изпълнителният директор на БФИЕК г-н Ивайло Найденов коментира пред 3е-news темите за пазарите на електрическа енергия, стабилността на електроенергийната система, ядрената енергетика и декарбонизацията на индустрията. Интервюто може да прочетете тук.

Управителният съвет на БФИЕК свиква редовно Общо събрание за 2024 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на БФИЕК на 16.05.2024 г. от 11:00 ч., на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Американски университет в България, зала 106, София 1700, при следния ДНЕВЕН РЕД: Всички материали по точките от дневния ред са налични…

Константин Стаменов, председател на УС на БФИЕК, пред ФАКТИ: Индустрията инвестира постоянно в енергийна ефективност

Председателят на УС на БФИЕК г-н Константин Стаменов коментира пред „Факти“ развитието на ядрената енергетика, ВЕИ и състоянието на електроенергийната система. Интервюто на г-н Стаменов можете да прочетете тук.