УС БФИЕК 16.05.2013

На 16.05 от 11:00 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕКпри следния дневен ред: 1. Превенция срещу пореден ръст на мрежовите цените и добавките към тях (участие в дискусии, предложения за превантивни мерки, организиране на конференция);2. Търгове за електрическа енергия 2013;3. Такси за водовземане…