Среща с ДКЕВР – Проект на правила за търговия с природен газ – 19.06.2013г.

Във връзка с приемане на Правила за търговия с природен газ се проведе среща на представители на БФИЕК и ДКЕВР относно позицията на индустрията по предложения текст в работната група. В рамките на срещата стана ясно, че ДКЕВР възприема нов подход, като вместо напълно нов текст на Правила за търговия с природен газ, ще има…