Заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР – 20.06.2013г.

На 20.06 се проведе заседание на Обществения Консултативен съвет към ДКЕВР относно цената на природения газ за трето тримесечие на 2013г. БФИЕК бе представена от г-н Делисивков.Положителен е сигналът, че не се очаква ръст на цената от 01.07, но все още цената на природния газ в България е една от най-високите в Европа, като има…