Становище и предложения на БФИЕК и БАМИ относно ЗИД на ЗЕ 27.06.2013г.

Българските бизнесорганизации, които обединяват и представляват енергоинтензивните индустрии, категорично възразяват по наложената практика да се внасят и разглеждат от НС проекти за промени в закони, без предварително запознаване и обсъждане със заинтересованите страни, включително и на очакваното въздействие от тяхното прилагане. Този подход е приложен и в последните промени в Закона за енергетика, които считаме…

Седмо заседание на Обществения съвет по енергетика – 21.06.2013г.

На 21.06 се проведе седмото заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В срещата взеха участие Председателя на УС на БФИЕК, г-н Стаменов и изпълнителния директор на БФИЕК, г-н Делисивков. Константин Стаменов – „Това са предприятия, които консумират по около 600 MW средно на час електроенергия – първокласни инвеститори и…