Неформална среща на Министрите на Околната среда на ЕС, 16.07.2013г. (Екологични аспекти на шистовия газ)

В рамките на неформална среща на министрите на енергетиката през април 2013 бяха обсъдени възможните ефекти от развитието на добива на неконвенционален петрол и газ в ЕС върху енергийните доставки, цени и конкурентоспособност. През май 2013 г., докладът на Барозо относно енергийните въпроси подчерта необходимостта от „засилване на диверсификацията на енергоизточниците в Европа, коридорите за…