Обществен съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката – 19.07.2013г.

На 19.07.2013г.от 14:30ч. се проведе заседание на Обществения съвет по енергетика към Министъра на икономиката и енергетиката. В рамките на заседанието ДКЕВР представи данни относно цените в сектор „Електроенергетика“ от 01.08.2013г. Документи