ДКЕВР/Цени на мрежовите услуги от 01.08.2013

С решение Ц-25/29.07.2013г. ДКЕВР утвърди цени на мрежовите услуги и разходи към обществото в сила от 01.08.2013г. Утвърдените цени за мрежови услуги и разходи за обществото са общо с 1.51 лв./МВтч по-високи от прогнозните. Намалението в мрежовата компонента се сви до 18% от цените 2012/2013г. ДКЕВР http://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-C-25-29_07_2013.pdf