Общо събрание на БФИЕК – 19.09.2013

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕНа 19.09.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред:1. Избор на управителен съвет в 7 /седем/ членен състав с мандат съгласно Устава на БФИЕК.2. Разни К.Делисивков…