БФИЕK организира кръгла маса „РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 23.01.2014г., хотел Шератон

БАМИ, БМГК, БКХП и БФИЕК проведоха кръгла маса на тема „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност – Европа в търсене на решение за преодоляване на ефектите от пакет „Климат-енергетика”. Събитието се проведе само ден след призива на Европейската комисия за предприемане на незабавни действия за възраждане на европейската промишленост. Кръглата маса постави на дневен ред няколко актуални проблема…