Централите няма да спечелят много при увеличение на тока за бизнеса!

До 2 седмици се очаква решение по предложението на АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“ за предсрочно вдигане на ценатаЕвентуална промяна на договорите за доставка на електроенергия на свободния пазар за индустрията би осигурила между 3 и 4 млн. лева за АЕЦ „Козлодуй“ и ТЕЦ „Марица Изток 2“, коментира в ефира на Bulgaria On…

БФИЕК взе участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ – 21.01.2014г.

Представители на БФИЕК взеха участие в обществено обсъждане на проект на Правила за търговия с природен газ, представени от ДКЕВР. Според индустриалните енергийни консуматори, текстовете на проекта за Правила, както и предложените промени в Закона за енергетиката (изпратени от ДКЕВР до Министерство на икономиката и енергетиката с Изх.№ Е-03-17-1/09.10.2013г.), ощетяват българската индустрия, отнемат права на…

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО: ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ДЕЙСТВАЩИТЕ ДВУСТРАННИ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ И МИ2

Членовете на БФИЕК, БАМИ и БКХП – големи консуматори на електроенергия, ключови субекти на българската икономика, както и още 3,000 малки и средни предприятия са пряко и косвено засегнати от предлаганото преразглеждане на условията по съществуващите двустранни договори и категорично възразяват срещу това намерение на БЕХ. След намалението на такса пренос с 5.56 лв/мвтч от…

БФИЕK организира кръгла маса „РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 23.01.2014г., хотел Шератон

БАМИ, БМГК, БКХП и БФИЕК проведоха кръгла маса на тема „Реиндустриализация чрез конкурентоспособност – Европа в търсене на решение за преодоляване на ефектите от пакет „Климат-енергетика”. Събитието се проведе само ден след призива на Европейската комисия за предприемане на незабавни действия за възраждане на европейската промишленост. Кръглата маса постави на дневен ред няколко актуални проблема…