Становище: Прекратяване на практиката за субсидиране на износа на електроенергия от индустрията в България

Във връзка с поставен въпрос на проведения Форум „Бизнес – Правителство“ и желанието Ви да се информирате допълнително по темата за износ на електроенергия, представяме на Вашето внимание становище на Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори(БФИЕК), Българската асоциация на металургичната индустрия(БАМИ), Българската камара на химическата промишленост(БКХП) и Българска минно-геоложка камара(БМГК) относно негативните ефекти от преференциите…

Общо събрание на БФИЕК – 27.02.2014

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ На 27.02.2014 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“.При следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2013г.2. Приемане на годишен финансов отчет на…