ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ / ПРОМЕНИ В ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ 01.07.2014

Българските производители от базовата промишленост, които са и най-големите индустриални потребители на електроенергия, категорично не приемат предложените промени на мрежовите цените в сектор „Електроенергетика“ за новия ценови период от 01.07.2014 г.Предлаганото увеличение в цените ще доведе до унищожаване и на тези индустрии, които все още работят и оцеляват, въпреки водената неадекватна на европейската практика национална…