ДКЕВР проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД.

Проведе се открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД за „търговия с електрическа енергия“ с добавяне на дейността „координатор на балансираща група“На 11.08.2014 г. от 15 ч. в сградата на ДКЕВР, гр.София, бул.Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно доклад за допълнение на лицензия на „НЕК“ ЕАД. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1146…