ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия.

На 04.12.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет. 4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия. БФИЕК http://dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1181