Депутати отхвърлиха опит за саботаж на енергийния закон

НЕК да продължи да изкупува скъпия ток от неефективните когенерации до 30 юни. За това настоя лобито на скъпата „кафява“ енергия, което се опита да отложи промените в Закона за енергетиката (ЗЕ) чрез преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийна ефективност. КЕВР да разработи методика за компенсиране на „невъзстановяемите разходи“ на неефективните ТЕЦ, поиска…