Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015

Покана за Общо събрание на БФИЕК – 10.09.2015На 10.09.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на Американския Университет в София – „Илиев“ – Център за образование и култура, ще бъде проведено Общо събрание на БФИЕК при следния дневен ред : 1. Избор на Управителен съвет на БФИЕК2. Разни