БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинарпо „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“Семинарът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Семинарът цели да запознае заинтересованите страни,…

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ Семинарът ще се проведе на 01.10.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Кратка информация за събитието На 04 август 2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник…

2015 Annual Regional Forum Natural Gas:“Infrastructure, Markets and Services“

STRATEGIC POLICIES FOR THE NATURAL GAS SECTOR IN SOUTH EAST EUROPE• Establishment of regional hubs• Existing and potential supply sources• Demand growth forecast until 2050• ,,Vertical Gas Corridor” – role and potential• LNG terminals and their significance for the development of a common gas market REGIONAL INTERCONNECTIVITY• Diversification of supply routes• Status of the projects…

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г.

БФИЕК внесе становище до председателя на КЕВР доц. д-р Иван Иванов относно представения за обществено обсъждане проект на правила за търговия с природен газ на 03.06.2015 г. Федерацията изцяло подкрепя предложението на председателя на КЕВР за определяне на оператора на газопреносната мрежа за търговски и физически балансьор на системата, както и премахването на предложените по-рано…

Работодателите искат реформи за тока, плашат с оставки, протести и поскъпване

Заради новото ценово решение на КЕВР, в което се изравнява размерът на добавката „задължение към обществото” за бизнеса и домакинствата, работодателските организации поискаха в неделя нови законодателни промени, които да ограничат включването на нови електроцентрали на преференциални цени, и заплашиха с искане на оставки и нови, по-силни протести. Новата цена на тока за индустрията ще…