БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинар по „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“

БЪЛГАРСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ КОНСУМАТОРИ, С ПОДКРЕПАТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА организира: Обучителен семинарпо „Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници“Семинарът ще се проведе на 17.09.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Семинарът цели да запознае заинтересованите страни,…

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ

Обучителен семинар ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРИРОДЕН ГАЗ: ЗАЯВКИ, ДОСТЪП, КАПАЦИТЕТИ, КОРИГИРАЩИ ЗАЯВКИ, БАЛАНСИРАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАЗХОДИ Семинарът ще се проведе на 01.10.2015 г. от 9:00ч.„Центъра за образование и култура „Илиев”“ АУБГ София, ул. Университетски парк 1, п.к. 1700 Кратка информация за събитието На 04 август 2015г. бяха обнародвани в Държавен вестник…