БФИЕК дискутира възможностите за суапови сделки на природен газ

Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици.Българската федерация на големите индустриални енергийни консуматори (БФИЕК) организира дискусия, посветена на възможностите индустрията ни да купува природен газ директно от компаниите доставчици. Подобни сделки са възможни и те биха могли, освен алтернативни…