Енергийна либерализация най-рано през 2018

Либерализацията на енергийния пазар зависи от набирането на повече ликвидност, като към момента финансовите постъпления във Фонда за електроенергийна сигурност не са достатъчни, за да покрият дисбалансите на пазара. Това каза в „Бизнес старт” енергийният експерт адв. Илия Грозданов, който заедно с председателят на УС на Асоциацията на големите енергийни консуматори говори за развитието на…

Отстъпка до 85% за фирмите заради „зелената“ енергия

Докъде стигна реформата в българската енергетика? Кога най-сетне бизнесът ще бъде компенсиран за драстично увеличената добавка „Задължения към обществото“? Кои са следващите стъпки от пътната карта за пълното либерализиране на енергийния пазар? Това са част от темите, които ще бъдат обсъдени на Осмата национална дискусия „Да! На българската икономика“. Тя ще се проведе на 25…

Грешните политики да не се плащат през тока

Властта и бизнесът се събират днес на Осмата национална дискусия „Да! На българската икономика“, за да обсъдят стратегическите теми – растеж и стабилност, финансови политики, инвестиции, експорт. Вестник „Стандарт“ даде думата на работодателите и предприемачите, за да поставят своите проблеми, на които заедно ще търсим решение.Бюджетът трябва да плати за неправилните решения В гардероба има…

БФИЕК със свъемстно отворено писмо, заедно с БАМИ и БКХП, относно реално намаление на цената на природния газ

Българските производители от базовите индустрии категорично настояват да има значителен спад в цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. Цената в България не отразява пазарната действителност и драстичния спад на петрола. За първото тримесечие на 2016 г. цената е в размер на 405,56 лв./1000 нм3 (43,59/MWh) или 207,91 евро/1000 нм3 (22,35 евро/MWh).…