БФИЕК със свъемстно отворено писмо, заедно с БАМИ и БКХП, относно реално намаление на цената на природния газ

Българските производители от базовите индустрии категорично настояват да има значителен спад в цената на природния газ за второто тримесечие на 2016 г. Цената в България не отразява пазарната действителност и драстичния спад на петрола. За първото тримесечие на 2016 г. цената е в размер на 405,56 лв./1000 нм3 (43,59/MWh) или 207,91 евро/1000 нм3 (22,35 евро/MWh).…