Извънредно Общо събрание на БФИЕК – 23 юни 2016г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 23.06.2016 год. (четвъртък) от 11:00 часа.Общото събрание ще се проведе на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Освобождаване…