Новата енергийна политика на ЕС – повече гъвкавост и фокус върху потребителите

Докато в България „реформа” се е превърнала в мръсна дума, то промените в енергийния сектор на европейско ниво продължават. Законодателните инициативи за либерализиране на електроенергийния и газовия сектори започват още през 1996 г. с т. нар Първи енергиен пакет, през 2003 г. е приет и Втори либерализационен пакет, а Третият пакет от законодателни промени е…