БФИЕК проведе Workshop на тема: Дискусия за проблемите, свързани с подаването на документи по Наредбата за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници

БФИЕК проведе семинар-дискусия, на който бяха обсъдени често срещаните проблеми, свързани с подаването на заявления и документи във връзка с отпускането на държавна помощ по Наредбата. Целта на дискусията бе да запознае заинтересованите страни, в това число бенефициерите на държавната помощ, търговци на електроенергия, одитори, с условията и реда, както и сроковете за подаване на…

Индустриалци: Оставете забраната за износ на ток

Въведената наскоро забрана за износ на ток от България да остане действаща заради прогнозираното застудяване в средата на тази седмица, за да може да се гарантира сигурността на енергийните доставки, в случай че резервните мощности „студен резерв“ не сработят. За това призова Българската федерация на индустриалните електроенергийни консуматори (БФИЕК) в писмо до служебния министър на…

Oтпада забраната за износ на електроенергия от България (Обновена)

Запасите от въглища са възстановени, а язовирите – пълни 56%Износът на електроенергия от България ще бъде възстановен. Заповедта на министъра на енергетиката Николай Павлов ще влезе в сила на 9 февруари, с което забраната наложена на 13 януари ще бъде отменена. Информацията за решението на министерството беше разпространена във вторник вечерта. Причина забраната за износ,…

ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ – 16.02.2017 г.

Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, с писмена покана по електронна поща, съгласно чл. 24 (4) от Устава, на 16.02.2017 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред:Управителният съвет на Сдружение Българска федерация на…

Новата енергийна политика на ЕС – повече гъвкавост и фокус върху потребителите

Докато в България „реформа” се е превърнала в мръсна дума, то промените в енергийния сектор на европейско ниво продължават. Законодателните инициативи за либерализиране на електроенергийния и газовия сектори започват още през 1996 г. с т. нар Първи енергиен пакет, през 2003 г. е приет и Втори либерализационен пакет, а Третият пакет от законодателни промени е…