Позиция на БФИЕК oтносно високите ценови равнища на енергийните пазари

БФИЕК е силно притеснена от бързото и значително покачване на цените на електроенергията иприродния газ както у нас, така и на европейските пазари. Покачващите се цени на енергията поставят индустрията в неблагоприятно положение и затрудняват възстановяването ѝ след пандемията от COVID19. Българската индустрия не може да издържи още дълго време на този ценови натиск! С…