ПОЗИЦИЯ относно осигуряването на природен газ за българската икономика

В рамките на изминалите два дни се случиха редица събития, свързани с гарантирането на доставките на природен газ в страната и Европейския съюз: Европейската комисия обяви съобщението „Спести газ за сигурна зима“ (‘Save gas for а safe winter’), с което въвежда солидарни доброволни и задължителни цели за намаляване на потреблението на природен газ, както и…