Откриване на нова пещ в „БиЕй Глас“

На 28 октомври 2022 г. се състоя официалното откриване на нова пещ в софийския завод на „БиЕй Глас“. На събитието присъства и екипът на БФИЕК, който се запозна с работата на новата мощност. Новата пещ води до удвояване на производствената мощност на предприятието от 330 на 650 тона дневно, като дава възможност за дневно производство…