Константин Стаменов: Данък „свръхпечалба“ е в дисонанс със случващото се в Европа и САЩ

Облагането на всички стопански субекти с данък „свръхпечалба“ е голяма грешка. Това е в пълен дисонанс със случващото се в Европа и САЩ. Със сигурност няма свръхпечалби в индустрията и в стопанските потребители. Компенсациите помогнаха да няма съкращения и свиване на производствата. Това заяви Константин Стаменов, председател на Управителния съвет на Българската федерация на индустриалните…

Свикване на Общо събрание на БФИЕК за 2023 г.

Управителният съвет на сдружение „Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква общо събрание на БФИЕК на 11.05.2023 г. от 11:00 ч., на адрес: ул. „Университетски парк“ №1, Американски университет в България, зала 301, София 1700, при следния: ДНЕВЕН РЕД: Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2022…