Гъвкава декарбонизация вместо деиндустриализация

Статия на Ивайло Найденов, изпълнителен директор на БФИЕК, за Business Global За постигането на въглеродно неутрална икономика няма универсално решение – необходими са гъвкавост и стимули, а не административно наложени цели. Нужни са стимули и облекчен достъп до финансиране, които ще улеснят комерсиализацията на различните технологични решения за намаляване на емисиите парникови газове. Индустриите са…