Конференция на БФИЕК “Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда“, 28 април 2022 г.

На 28 април 2022 г. се проведе организираната от БФИЕК конференция на тема „Индустриален триатлон: Климат, енергетика и околна среда“. На конференцията приветствено слово беше отправено от заместник министъра на енергетиката, г-жа Ива Петрова. На конференцията участие взеха представители на Министерството на енергетиката, Българската независима енергийна борса, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, „Булгартрансгаз“ ЕАД, Министерството…