Общо събрание на БФИЕК – 28.02.2013

На 28.02.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред: 1.Приемане на доклад за дейността на Федерацията за 2012 г.2.Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2012 г.3.Приемане на…