Общо събрание на БФИЕК – 28.02.2013

На 28.02.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред: 1.Приемане на доклад за дейността на Федерацията за 2012 г.2.Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2012 г.3.Приемане на…

Позиция на БАМИ, БФИЕК, БМГК и БКХП относно случващото се в сектор Енергетика 26.02.2013г.

ДОГОСПОДИН РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВПРЕЗИДЕНТ НА Р.БЪЛГАРИЯ Копие: Г-н ДЕЛЯН ДОБРЕВМинистър на икономиката,енергетиката и туризма Г-жа ЮЛИАНА ИВАНОВАПредседател на ДКЕВР УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ, Българският бизнес с тревога следи развиващите се събития в страната и обществения натиск за намаляване цените на електроенергията. Ние разбираме сериозните проблеми, които има енергетиката и многократно сме представяли пред ДКЕВР и изпълнителната власт…

Становище на БФИЕК – Правила за търговия с електрическа енергия 22.02.2013г.

ДО:ЮЛИАНА ИВАНОВАПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР СТАНОВИЩЕОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ Уважаема г-жо Иванова, След обсъждане в БФИЕК представяме на вниманието накомисията няколко проблемни области от гледна точка на индустриалните енергийни консуматори:Първата тема касае текстовете относно заплащането на цените за пренос, достъп и добавките към тях, съответно за зелена енергия, високоефективно комбинирано производство и невъзстановяеми…