Първа среща на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природен газ – 07.06.2013г.

На 07.06.2013г. се проведе първо заседание на работната група към ДКЕВР относно Правилата за търговия с природе газ, Правилата за управление на газопреносни мрежи и Наредбата за присъединяване.