ДКЕВР проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“.

На 03.06.2014 г. от 13 часа в сградата на ДКЕВР, гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4 се проведе открито заседание относно Доклад за утвърждаване на цени в сектор „Електроенергетика“ БФИЕК http://www.dker.bg/KAPDOCS/rep_el_prices_2014.pdf Документи