ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.

На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на „Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1147 Документи