ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 10.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „ Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1156 Документи

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия.

На 25.09.2014 г. от 11.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул. „Княз Дондуков“ № 8-10, ет.4, се проведе обществено обсъждане на проект на решение относно открита процедура за изменение на цени на електрическа енергия, утвърдени с решение Ц-12 от 30.06.2014 г. БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1157 Документи

ДКЕВР проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление.

На 23.09.2014 г. от 14.00 часа в сградата на ДКЕВР, бул.Дондуков 8-10, ет.4, се проведе открито заседание за обсъждане на доклад по подадено от „Булгаргаз” ЕАД заявление с вх. № Е-15-20-31 от 10.09.2014 г. за утвърждаване на цена за ІV–то тримесечие на 2014 г., по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на…

ДКЕВР проведе обществено обсъждане на Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г.

На 18.09.2014 г. от 10 часа в сградата на ДКЕВР – гр. София, бул. Дондуков 8-10, ет. 4,се проведе обществено обсъждане на „Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1/18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия“ БФИЕК http://www.dker.bg/kalendarno_sybitiebg.php?ka=1147 Документи

Константин Стаменов, БФИЕК: Енергийният борд със сигурност няма амбицията да иззема функцията на ДКЕВР

София. Има резон да има Енергиен борд, защото са представени различни бизнес условия, които не са в състава на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и Енергийният борд със сигурност няма амбицията да иззема функцията на комисията. Това каза в интервю за Агенция „Фокус” Константин Стаменов, председател на Българската федерация на индустриалните енергийни…

Константин Стаменов: Увеличението на цената на тока е неизбежна стъпка

Нужни са мерки за подпомагане на енергийно бедните домакинства Увеличението на цената на тока е неизбежна стъпка, но тя трябва да бъде придружена и с мерки за подпомагане на енергийно бедните домакинства. Това заяви Константин Стаменов, председател на Асоциацията на големите енергийни консуматори в Сутрешния блок на България Он Ер. Според експерта, Енергийният борд към…