Индустриалните енергийни консуматори искат „реално поевтиняване“ на газа

Виртуалният внос на газ може да намали цените, посочват от БФИЕКЗа „реално намаление“ на цената на природния газ настояват от Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) в отворено писмо до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов. Според организацията предложението на „Булгаргаз“ не отразява пазарната действителност и драстичния спад на…

Годишно Общо събрание на БФИЕК – 12 април 2016г.

Управителният съвет на сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.04.2016 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София, при следния дневен ред: 1. Приемане на доклад за дейността на БФИЕК за 2015 г.; 2. Приемане на годишен…