Проведе се традиционната конференция на БФИЕК „Индустриален триатлон“

Променени пазарни условия, динамични цени, постоянно обновяващи се политики по декарбонизация, налагащи нови изисквания. Това са характеристиките на непредвидимата среда, в която оперира българската енергоинтензивна индустрия, а справянето с възникващите предизвикателства изисква непрестанен диалог между промишлеността, енергийния отрасъл и държавните представители. Ръководена от необходимостта от вземане на конкретни и бързи решения в енергетиката, Българската федерация…