УС БФИЕК 16.05.2013

На 16.05 от 11:00 часа в сградата на АУБГ, стая 201 (ул. Университетски парк 1, 1700 София) се проведе среща на БФИЕКпри следния дневен ред: 1. Превенция срещу пореден ръст на мрежовите цените и добавките към тях (участие в дискусии, предложения за превантивни мерки, организиране на конференция);2. Търгове за електрическа енергия 2013;3. Такси за водовземане…

Общо събрание на БФИЕК – 28.02.2013

На 28.02.2013 год. (четвъртък) от 11:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София се проведе годишно Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ при следния дневен ред: 1.Приемане на доклад за дейността на Федерацията за 2012 г.2.Приемане на годишен финансов отчет на БФИЕК за 2012 г.3.Приемане на…

Общо събрание на БФИЕК – 27.09.2012г.

На 27.09.2012 год. (четвъртък) от 10:00 часа на адрес ул. Университетски парк 1, АУБГ, п.к. 1700 София ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Българска Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК“ Общото събрание се свиква по инициатива на Управителния съвет на БФИЕК съгласно чл.24 (4) от Устава на Сдружението. К.Делисивков Документи